اخبار مجتمع مسکونی گلستان شیراز

شرح وظايف نگهباني

1-      حفاظت از اموال عمومي مجتمع و مردم

2-      كنترل ورود  خروج افراد و خودروها

3-      جلوگيري از ورود كليه افراد مشكوك و اراذل و اوباش و در صورت ضرورت تماس با پلس 110

4-      جلوگيري از خروج كودكان كمتر از 7 سال از مجتمع

5-      جلوگيري از ورود اتومبيل هايي كه با صداي بلند موزيك وارد محوطه ميشوند.

6-      ايجاد نظم عمومي در محوطه با رعايت احترام ساكنين

7-      در صورت تماس نماينده بلوك ، برخورد با ساكنيني كه ايجاد مزاحمت مينمايد.

8-      جلوگيري از شستشوي اتومبيل ها در محوطه

9-      كنترل وضعيت لامپ هاي پاركينگ ها و محوطه و لابي بلوك ها در عصرها و صبح ها و شيرهاي آب مجتمع در ساعات غيرضروري

10- در صورت ايجاد سروصداي غيرعادي در محيط مجتمع با آنان برخورد و افراد را پراكنده     نمايند.

11-    سوت زدن نگهبان شب به فاصله هر نيم ساعت از ساعت 23 الي 6 صبح

12-    محافظت از خودروهاي ساكنين وهرگونه سرقت از اتومبيل ها در صورت مجهز بودن به دزدگير بعهده نگهبان و پيمانكار ميباشد.

13-   نگهداري از كليه كليدهاي پشت بام ها و محفظه هاي آب وبرق وگاز و تحويل كليد به متقاضيان ضمن درج در دفتر مخصوص و اخذ كارت شناسايي معتبر تا برگرداندن كليد و ثبت در دفتر

14-    مشخصات كليه خودروها و موتورسيكلت ها و شماره تلفن ساكنين تهيه و در اختيار نگهباني قرار خواهد گرفت .

15-   حفظ كليه اطلاعات ساكنين محرمانه بوده و در صورت بروز آن با نگهبان و پيمانكار برخورد مقتضي خواهد شد.

16-   محافظت از انباري هاي ساكنين و هرگونه سرقت از انباري ها ،

17-   در صورت داشتن حفاظ فلزي يا قفل سويئچي به عهده نگهبان و پيمانكار است.

18-    اسباب كشي از ساعت 8 صبح تا 8 شب طبق ضوابط ذيل مجاز است :

-  ارائه برگ تسويه حساب از دفتر مجتمع با مهر و امضاء امور مالي مجتمع

-  در صورت عدم ارائه برگ تسويه حساب ورود ماشين اسباب كشي  به محوطه ممنوع است.

-  در صورتيكه اسباب كشي در روزهاي تعطيل انجام شود، ارائه برگ تسويه حساب آخرين ماه ، و در صورت نداشتن برگ تسويه حساب ، ضبط شناسنامه تا تسويه حساب نهايي الزامي است.

- قطع  برق آسانسور بلوك مربوطه تا پايان اسباب كشي

-   ارجاع مستاجر به دفتر مجتمع جهت پرداخت حق ورود به دفتر مجتمع ضروري است.

 

هيئت مديره مجتمع مسكوني گلستان شيراز

18/4/1386

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۶ساعت 11:17  توسط شعاع  |